Itä-Suomen Kiinteistöarviointi Oy

Perukirja on selvitys vainajan perillisistä sekä maallisesta varallisuudesta

20.10.23

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirjoituksen voi järjestää esimerkiksi vainajan puoliso tai lapsi, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen. Perukirja on laadittava aina – myös silloin, jos vainajalta ei ole jäänyt omaisuutta tai häneltä on jäänyt vain velkaa.

Perukirja sisältää tiedot vainajan kuolinhetken mukaisista varoista ja veloista sekä perillisistä. Se on samalla myös veroilmoitus perintöveron määräämistä varten.

Kuolinpesän varallisuuden arviointi

Jos arvion kohteena on asunto-osake tai asuinkiinteistö, niin arvoon vaikuttavat muun muassa kohteen sijainti, alueen hintataso, rakennusten ikä ja kunto. Arvioitavan kohteen markkina-arvo voidaan määritellä esimerkiksi vertailemalla toteutuneita kauppahintoja. Tämä ns. markkinalähestymistapa antaa luotettavan arvion asunto-osakkeista silloin, kun lähialueella on tehty useita vertailukelpoisia kauppoja.

Haja-asutusalueella sijaitsevien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen arvioimiseen tuo haastetta vertailukelpoisten kauppahintatietojen vähäinen määrä.

Jos arviokohteena on tuotantorakennus, teollisuushalli, liikehuoneisto tai muu vastaava, niin sovellettavana arviointimenetelmänä on usein tuottolähestymistapa. Tällöin kohteen arvoa pyritään selvittämään todennäköisen nettotuoton avulla. Varsinkin haastavien kohteiden arviointiin kannattaa pyytää asiantuntijan lausunto.

Puolueettoman ammattilaisen lausunto on luotettava osoitus kohteen arvosta ja myös verottaja sen yleensä hyväksyy.

Vero.fi -sivustolta löytyy syventäviä vero-ohjeita, jossa on hyvin kerrottu varojen arvostamisen yleiset periaatteet perintö- ja lahjaverotuksessa.


Verotusarvo ei ole sama kuin käypä arvo tai markkina-arvo

Kiinteistöverotuksen verotusarvo ei ole sama asia kuin perukirjaan määriteltävä käypä arvo tai markkina-arvo. Yleensä verotusarvot ovat markkina-arvoja selvästi alhaisempia.

Perukirjaan tulisi kirjata mahdollisimman lähellä kohteen todellista markkina-arvoa oleva arvo. Varsinkin tilanteessa, jossa kuolinpesän osakkailla on suunnitelmissa kohteen myynti, varallisuuden aliarvostaminen perukirjassa johtaa myynnin jälkeen korkeampaan verotukseen luovutusvoittoverotuksen muodossa.

Markkinatilanteesta johtuen kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden markkina-arvot vaihtelevat varsin paljon. Asuntojen arvoja ei tulisi vertailla myynnissä oleviin kohteisiin ja niiden hintapyyntöihin vaan vertailukelpoisten kohteiden toteutuneisiin kauppahintoihin.

Arviointialan ammattilaisilla on käytettävissä tilastotietoja tehdyistä kauppahintatiedoista. Ammattilaisen laatima kirjallinen arviolausunto perukirjaa varten sisältää kaikki viranomaisten edellyttämät tiedot.
Perunkirjoitus tuo osakkaille mieleen muistoja ja tunteita
Perunkirjoitukseen valmistautuminen on kuolinpesän osakkaille usein tunteisiin menevää aikaa. Asiakkaiden tunteet on huomioitava, mutta kiinteistöjen ja osakkeiden arvon määrityksessä ei voi kuitenkaan tunnearvoja ottaa huomioon.

Esimerkiksi pitkään saman suvun omistuksessa olleet kiinteistöt ovat hyvin rakkaita ja tärkeitä omaisille, perukirjassa näiden arvo kuitenkin on arvioitava markkinatilanne huomioiden.

Arviointityössä olen huomannut, että viimekädessä luotettava ja oikea omaisuuden arvon selvittäminen on monelle kuolinpesän osakkaalle tärkeä asia. Arviointitulos on aina perusteltava mahdollisimman läpinäkyvästi ja selväsanaisesti.

Perukirja on selvitys vainajan perillisistä sekä maallisesta varallisuudesta
Kesämökin yhteisomistus – onni vai ikuinen riesa

Kesämökin yhteisomistus – onni vai ikuinen riesa

04.07.24
Jos mökin omistajana ja käyttäjänä on useampi kuin yksi ruokakunta, olisi pelisäännöt yhteisomistukselle oltava selvät heti alusta alkaen.
Metsätilan yhteishallintasopimus

Metsätilan yhteishallintasopimus

15.03.24
Kaikissa yhteisomistuksissa tulisi olla selvät, ennalta sovitut pelisäännöt metsätilan omistamiseen ja käyttöön liittyen.
Metsätilakauppa vai puukauppa?

Metsätilakauppa vai puukauppa?

13.02.24
Metsätilakauppa ja puukauppa ovat kaksi erilaista tapaa käsitellä metsäomaisuutta, molemmat liittyvät metsätilan taloudellisen hyödyntämiseen.
Metsätilojen kauppamäärät laskeneet, kysyntää on edelleen.

Metsätilojen kauppamäärät laskeneet, kysyntää on edelleen.

30.01.24
Vuoden 2023 syksyn aikana metsätilakaupassa koettiin muutoksen hetkiä. Kauppamäärät vähenivät ja samalla myös hintataso tuli hieman alaspäin.
Mikä on omaisuuden arvo pakkomyynnissä?

Mikä on omaisuuden arvo pakkomyynnissä?

16.01.24
Kun pakkomyynnissä velkojen panttina oleva omaisuus realisoidaan, kauppahinta ei ole välttämättä sama asia kuin kohteen arvo.
Sijoittajien tuottovaatimus kasvaa kustannusten noustessa

Sijoittajien tuottovaatimus kasvaa kustannusten noustessa

16.08.23
Sijoittamisen riski näkyy aiempaa korkeampana tuottovaatimuksena.
Nyt on oikea aika mennä metsään

Nyt on oikea aika mennä metsään

17.04.23
Kevät ja alkukesä ovat mitä parhainta aikaa mennä metsään. Huhtikuussa yöpakkasten jälkeen hanki kantaa ja metsässä liikkuminen on helppoa.
Toimitilakohteiden myytävyys vaikuttaa kohteen arvoon

Toimitilakohteiden myytävyys vaikuttaa kohteen arvoon

09.03.23
Toimitilamarkkina Itä-Suomen alueella on ollut vähäinen eikä tulevaisuus todennäköisesti tilannetta merkittävästi muuksi muuta.
Metsätilan markkina-arvo, muut arvot ja arviointi

Metsätilan markkina-arvo, muut arvot ja arviointi

23.02.23
Metsät ovat suomalaisille monella tapaa merkityksellisiä. Metsätilan arvo ja metsien merkitys erilaisina arvoina eivät ole sama asia. Tämä ero on tunnistettava