Itä-Suomen Kiinteistöarviointi Oy

Nyt on oikea aika mennä metsään

17.04.23

Kevät ja alkukesä ovat mitä parhainta aikaa mennä metsään. Huhtikuussa yöpakkasten jälkeen hanki kantaa ja metsässä liikkuminen on helppoa. Metsätilojen arviointi on mukavaa työtä, tähän vuodenaikaan se on ihan huippumukavaa.

Silmät ja korvat auki

Toukokuun alkupuolella hyttyset eivät vielä häiritse ja rehevien kasvupaikkojen aluskasvillisuus ei ole ehtinyt kasvaa liikkumista hidastavaksi pöheiköksi. Yhden kuukauden aikana metsämaisema muuttuu ja luonnossa kuultavat äänet monipuolistuvat. Valon ja lämpötilan lisääntyessä vesistöt sulavat, kasvit heräilevät kasvuun ja muuttolinnut aloittavat pesintää. Maastossa liikkujan on muistettava antaa pesintärauha metsälinnulle.

Metsänomistaja, tarkista talven tuhot

Talven aikana metsässä on voinut tapahtua metsätuhoja, jotka metsänomistajan olisi hyvä käydä keväällä tarkistamassa. Yleisimpiä talven jälkeen todettavia vahinkoja ovat myrskytuhot, kasvatusmetsien lumituhot, varttuneiden taimikoiden hirvituhot ja pienissä taimikoissa tapahtuneet myyrä-, halla- ja ahavatuhot. Heti istutusvuoden jälkeen hienojakoisilla kivennäismailla routa on voinut nostaa taimia maasta. Pieniä taimia on voinut kuolla myös erilaisiin hometauteihin. Jos tuhot ovat laaja-alaisia, on syytä sopia jatkotoimet yhdessä metsäammattilaisen kanssa.

Rajalinjat auki ja heinät pois taimien päältä

Metsäkiinteistöjen väliset rajalinjat tulisi olla maastossa selvästi havaittavissa. Rajalinjasta huolehtiminen on rajanaapureiden yhteinen asia, joten tässä on yhteistyön tekemisen paikka. Mitä rehevämpi maasto ja pienempi puusto, sitä herkemmin rajalinjat ovat kateissa. Alkukesällä rajapyykit löytyvät loppukesää helpommin ja rajalinjojen aukaiseminen onnistuu usein ilman ulkopuolista apua.

Taimikon alkuvuosina on hyvä tehdä tarvittaessa kasvua haittaavien heinien ja vesakon poistamista. Rehevien kasvupaikkojen taimikot olisi tarkistettava ja tarvittaessa heinittävä syksyllä ennen talven tuloa. Jos työ on jäänyt tekemättä, niin se kannattaa tehdä heti lumien sulettua. Kuloutuneesta heinikosta havupuun taimet löytyvät helposti, joten toimenpide on huomattavasti joutuisampaa kuin keskikesällä. Rauduskoivun taimia voi olla hankala tunnistaa ennen lehtien puhkeamista, joten vesurin kanssa ei kannata olla liian innokas.

Isovanhemmat mallia näyttämään

Suomessa metsänomistajien keski-ikä on yli 60 vuotta. Metsänomistajilla on siis suuri määrä lapsia ja lapsenlapsia, joille metsänomistamiseen liittyviä tietoja ja taitoja tulisi siirtää suvun sisällä. Isovanhemmille tutut metsäasiat ovat monesti lapsenlapsille aivan uutta ja ihmeellistä. Toki monet isovanhemmat ovat jo asian miettineet ja siirtäneet metsänomistusta nuoremmille sukupolville. Tätä tietojen ja taitojen siirtämistä tulisi vaan entisestään lisätä. Jos nuorempaa sukupolvea ei metsänomistamiseen liittyvät tavoitteet kiinnosta, niin metsätilan myynti voi olla hyvä ottaa harkintaan. Metsätiloilla on edelleen hyvä kysyntä ja hintataso.

Nyt on oikea aika mennä metsään
Metsätilan yhteishallintasopimus

Metsätilan yhteishallintasopimus

15.03.24
Kaikissa yhteisomistuksissa tulisi olla selvät, ennalta sovitut pelisäännöt metsätilan omistamiseen ja käyttöön liittyen.
Metsätilakauppa vai puukauppa?

Metsätilakauppa vai puukauppa?

13.02.24
Metsätilakauppa ja puukauppa ovat kaksi erilaista tapaa käsitellä metsäomaisuutta, molemmat liittyvät metsätilan taloudellisen hyödyntämiseen.
Metsätilojen kauppamäärät laskeneet, kysyntää on edelleen.

Metsätilojen kauppamäärät laskeneet, kysyntää on edelleen.

30.01.24
Vuoden 2023 syksyn aikana metsätilakaupassa koettiin muutoksen hetkiä. Kauppamäärät vähenivät ja samalla myös hintataso tuli hieman alaspäin.
Mikä on omaisuuden arvo pakkomyynnissä?

Mikä on omaisuuden arvo pakkomyynnissä?

16.01.24
Kun pakkomyynnissä velkojen panttina oleva omaisuus realisoidaan, kauppahinta ei ole välttämättä sama asia kuin kohteen arvo.
Perukirja on selvitys vainajan perillisistä sekä maallisesta varallisuudesta

Perukirja on selvitys vainajan perillisistä sekä maallisesta varallisuudesta

20.10.23
Perunkirjoitus on Suomessa lainmukainen prosessi, joka liittyy perintöverotukseen ja kuolleen henkilön omaisuuden jakamiseen perillisille.
Sijoittajien tuottovaatimus kasvaa kustannusten noustessa

Sijoittajien tuottovaatimus kasvaa kustannusten noustessa

16.08.23
Sijoittamisen riski näkyy aiempaa korkeampana tuottovaatimuksena.
Toimitilakohteiden myytävyys vaikuttaa kohteen arvoon

Toimitilakohteiden myytävyys vaikuttaa kohteen arvoon

09.03.23
Toimitilamarkkina Itä-Suomen alueella on ollut vähäinen eikä tulevaisuus todennäköisesti tilannetta merkittävästi muuksi muuta.
Metsätilan markkina-arvo, muut arvot ja arviointi

Metsätilan markkina-arvo, muut arvot ja arviointi

23.02.23
Metsät ovat suomalaisille monella tapaa merkityksellisiä. Metsätilan arvo ja metsien merkitys erilaisina arvoina eivät ole sama asia. Tämä ero on tunnistettava