Itä-Suomen Kiinteistöarviointi Oy

Palvelut

  • Auktorisoitu kiinteistöarviointi

  • Metsätilojen, tonttien ja muiden rakentamattomien kiinteistöjen välityspalvelu

  • Kuolinpesien arviointi

  • Kauppa- ja lahjakirjojen laadinta

  • Kaupanvahvistus

Tarjoan kiinteistöjen arviointi- ja välityspalveluja yrityksille ja yksityisasiakkaille koko Itä-Suomen alueella.
Arviointitoiminnalla on AKA-auktorisointi. Olen Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) sekä Ylempi kiinteistönvälittäjä (YKV) -tutkinnot suorittanut välitysalan kokenut ammattilainen.

Arviointipalvelut

Arviointipalvelut

Mitä auktorisoitu kiinteistöarviointi tarkoittaa?

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, jonka auktorisointi ja valvonta perustuvat itsesääntelyyn. Aiheesta kerrotaan lisää Keskuskauppakamarin sivustolla.

Arvo löytyy myös vaativimpiin kohteisiin.

Arviointikohteita ovat tyypillisesti asuin- ja liikehuoneistot, omakotitalot, vapaa-ajan asunnot, toimitila- ja teollisuuskiinteistöt, metsätilat sekä tontit.

Arviointipalvelut voivat kohdistua myös erikoisempiin ja suurempiin kiinteistökokonaisuuksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi hoiva- ja hoitopalveluiden käytössä olevat kiinteistöt, yhteiskunnallista käyttöä palvelevat rakennukset, yritysten tuotantotilat, maatilat, maa-ainesalueet sekä kokonaiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

Perunkirjoitusta varten kuolinpesän omaisuudelle on määriteltävä käypä arvo. Näin varmistetaan omaisuuden oikeudenmukainen jakaminen ja / tai verotuksen oikeellisuus. Olen työurani aikana auttanut monia kuolinpesiä niiden omaisuuden arvon määrittämisessä. Lue aiheesta lisää blogistani.

Riippumatonta markkina-arvon määritystä

Laadin riippumattomia arvioita yksityisille sekä yritysasiakkaille. Markkina-arvon määritystä tarvitaan esimerkiksi yritysten sisäiseen käyttöön, tilinpäätökseen tai tasearvojen päivitykseen, kiinteistökauppojen valmisteluun tai yritysten rahoitukseen liittyvää vakuusarviointia varten.

Tarjoan palvelua myös viranomaisten tarpeisiin. Arvioita tarvitsevat muun muassa Maanmittauslaitos, Verohallinto, tuomioistuimet sekä Digi- ja väestötietovirasto. Puolueeton arvio on usein tarpeen myös vakuutusyhtiöille.

Ammattimaista arviointipalvelua tarvitaan myös erilaisissa riitatilanteissa, perunkirjoituksen ja perinnönjaon yhteydessä, osituksessa ja lahjaverotusarvon määrityksessä.

Miten kohteen arvo määritellään?

Kiinteistön arvo määritellään arviokatselmuksen jälkeen kohteesta saatujen julkisten tietojen ja toimeksiantajalta saatujen selvitysten perusteella. Arviointimenetelminä ovat pääasiassa markkina- ja/tai tuottolähestymistapa.

Arvioitavasta kohteesta laaditaan aina kirjallinen raportti, joka voi olla joko suppea arviolausunto tai sisällöltään laajempi arviokirja.

Arviolausunto on lyhyt selvitys kohteen perustiedoista, sisältäen myös arvon määrittämiseen liittyvät lyhyet perustelut.

AKA-arviokirjan laadintaan tarvitaan keskuskauppakamarin myöntämä pätevyys. AKA-arviokirja on arviolausuntoa perusteellisempi ja kattavampi selvitys kohteen ominaisuuksista, sisältäen myös markkinakatsauksen.

Välityspalvelut

Välityspalvelut

20 vuoden kokemus kiinteistöjen välittämisestä

Välitän pääasiassa rakentamattomia kiinteistöjä, etenkin metsätiloja sekä kaava- ja rantatontteja. Tietyntyyppiset toimitilakohteet voivat olla myös välitettävänä.

Metsätilojen välitystoiminnasta minulla on noin 20 vuoden työkokemus.

Valtaosa metsäkiinteistöistä vaihtaa omistajaa suvun sisäisissä luovutuksissa. Ennen välitystehtävään ryhtymistä selvitän aina ensin sukulaisten kiinnostuksen kohteena olevaa metsätilaa kohtaan, ja tarvittaessa avustan asiakkaitani välitystehtävän sijaan sukulaisten välisessä kaupassa tai muussa luovutuksessa.

Metsätilojen kauppahinnat edelleen kohtalaisen korkealla tasolla

Korkotason kohoamisen myötä metsätilojen kauppahintojen nousu vaikuttaa pysähtyneen ja samalla ostajien lukumäärä vaikuttaa vähenetyneen. Metsätiloilla on kuitenkin edelleen kysyntää kun instituutioiden vähentäessä ostamistaan yksityiset metsätilan ostajat palaavat markkinoille.

Metsätilan arvo muodostuu pääosin kiinteistöllä olevan puuston määrästä ja laadusta. Lisäksi tilan arvoon vaikuttavat myös esimerkiksi kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, rantatontit ja maa-ainesten ottoalueet. Tulevaisuudessa lisäarvoa voi muodostua myös esimerkiksi hiilensidonnasta.

Metsätilojen kauppahinnat joka tapauksessa osoittavat, että ostajat arvostavat varsinkin hyväkasvuisilla maapohjilla kiinteistön tuottoarvoa.

Onko sinulla metsätila tai muu kohde, jonka haluaisit myydä?

Ota yhteyttä!

Muut palvelut

Muut palvelut

Teen asiakkailleni myös kauppa- ja lahjakirjojen laadintaa sekä kiinteistökaupassa kaupanvahvistusta.

Huolellisesti laadittu kauppakirja on sekä myyjän että ostajan etu. Lahjakirjalla puolestaan on mahdollista osoittaa, että kyseessä on nimenomaan lahjoitus, ei siis muu luovutustoimi, (kuten kauppa). Kaupanvahvistaja vahvistaa omaisuuden luovutuksen perinteisesti tehdyssä kiinteistönluovutuksessa – sähköisessä kiinteistönluovutuksessa kaupanvahvistusta ei tarvita.

Palveluhinnasto

OTA YHTEYTTÄ!

Mikko Rautiainen

Mikko Rautiainen
Itä-Suomen Kiinteistöarviointi Oy LKV
[email protected]
045 179 5958