Itä-Suomen Kiinteistöarviointi Oy

Metsätilavälitys

Kokeneen metsä- ja välitysalan ammattilaisen avulla metsänomistaja tekee metsätilakaupan turvallisesti ja saa samalla tilastaan parhaan hinnan.

Metsätilan myynti voi olla omistajalle aivan ylivoimaisen vaikealta tuntuva asia. Harkintaan liittyy paljon huomioon otettavia yksityiskohtia, joista on kyllä saatavissa lisätietoja, kun vaan osaa oikeasta kohtaa kysyä. Kokenut metsätilavälittäjä pystyy neuvomaan ja opastamaan metsäomistajaa vaihe vaiheelta, päätöksenteon säilyessä aina omistajalla.

Neljä asiaa, jotka metsänomistajan on hyvä tehdä ennen metsätilan myyntiä.

1. Tiedosta metsätilan arvo

Kiinteistön tai sen osan myyntiä harkitsevalle metsänomistajalle tärkein asia ennen päätöksentekoa on tiedostaa myytävän kiinteistön markkina-arvo. Tämä pätee aina, olipa metsätilan omistajana yksittäinen yksityishenkilö, pariskunta, metsäyhtymä, kuolinpesä, osakeyhtiö, yhteismetsä tai mikä tahansa muu omistusmuoto. Suuruusluokan metsätilan arvosta voi saada julkisen metsävaratiedon avulla, mutta vain maastossa tarkistettujen puustotietojen perusteella tehty metsäarvio on riittävän luotettava metsän myyntiprosessin yhteydessä. Metsätilavälittäjä pystyy auttamaan metsänomistajaa tilan markkina-arvon selvittämisessä.

2. Selvitä sukulaisten kiinnostus jatkaa metsätilan omistamista

Yksityisomisuksessa olevien metsäkiinteistöjen osalta on tärkeää selvittää ennen tilan myyntiä, ovatko omat lähisukulaiset kiinnostuneita jatkamaan metsätilan omistamista. Lähisukulaisten välisissä luovutuksissa on mahdollista saada kevennystä verotuksessa, mutta verotus ei saa olla tärkein päätöstä ohjaava asia. Verottajalta saa tarvittaessa viranomaista sitovan ennakkoratkaisun verovaikutuksesta, mutta kokenut välittäjäkin pystyy kertomaan huomiotavat asiat ja niiden suuruusluokan.

3. Selvitä luovutuksesta aiheutuvat kustannukset

Osittain edellä mainittuun liittyen, metsänomistajan on syytä tiedostaa ennen metsätilan myyntiä toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset ja veroseuraamukset. Verovaikutusten lisäksi kustannuksia muodostuu mm. metsätilan arvioinnista, välityspalkkiosta, asiakirjoista jne.

4. Kilpailuta metsätilan ostajat

Metsätilan paras markkinahinta selviää kilpailuttamalla metsätilasta kiinnostuneet ostajat. Mahdollisimman monen ostotarjousten saaminen edellyttää kohteen markkinointia, tässä kohtaa metsänomistaja tarvitsee ammattimaisesti ja luotettavasti toimivan metsätilavälittäjän apua. Myös ostajat arvostavat metsätilavälittäjää, jonka myyntiaineistossa on riittävät ja oikeat tiedot ostotarjouksen tekemistä varten.

Välittäjän tehtävään kuuluu mm. myyntiesitteen laadinta, kohteen markkinointi ja ostotarjousten vertailu. Myyntipäätöksen tekee omistaja. Välittäjä vastaa myös kauppakirjan laadinnasta. Näin toimien kaupan osapuolet voivat olla turvallisin mielin siitä, että kauppasopimuksessa on huomioitu kaikki myyjälle ja ostajalle tärkeät asiat.